meny

MELPOMENE

Melpomene er en forening som arbeider for:

* å introdusere hittill uspilte utenlandske musikkteaterverk for det norske publikummet

* at nye norske musikkteaterverk skrives og spilles

* at norsk talent og kompetanse blant artister og musikere tas vare på og utvikles

* at synet på musikalsjangeren utvides hos produsenter, teatere og politikere

buy-button

/